MATERIAL & LEVERANTÖRER

LEVERANTÖRER
För att kunna ge kunden det bästa gäller det att ha rätt leverantörer. Genom vår långa erfarenhet i branschen har vi valt ut de bästa, enligt oss, leverantörer att samarbeta med.

FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Allt förbrukningsaterial kan köpas hos Renfräsch Umeå AB.
Varför betala mer när du inte behöver?
Hos Renfräsch Umeå AB får ni förbrukningsmaterial billigare och levererade till er, ett samtal bort!

MILJÖVÄNLIG VAL AV MATERIAL

MATERIAL
Renfräsch Umeå AB tillämpar olika städmetoder beroende på material, alltid bästa miljöval. Vi använder oss av miljömärkta städkemikalier, städredskap och energisnåla städmaskiner. Lokalvården är en viktig del av trivseln i lokalerna. Materialen vi väljer för städningen ska uppfylla flera krav!

miljövänligt

Vi tar hänsyn till den yttre miljön och våra kunders och personals hälsa när vi väljer städutrustning och städprodukter. I första hand väljer vi kvalitetsprodukter från Ocean samt produkter märkta med Bra Miljöval och med Astma- och Allergiförbundets namn.

Som återkommande kund inom hemstädning, kan du nu välja att låta oss leverera allt eller delar av städmaterialet. Kontakta oss gärna för mer information.