Ett rent samarbete

Ett rent samarbete

Ett rent samarbete

Hög kvalitet

Vi är stolta över ett högt miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor. Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och miljöhänsyn vägleder våra val av produkter, maskiner och redskap.

Vår personal utbildas i miljöfrågor och produkterna som vi använder är märkta med Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel. Vi har även ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete.

Svanen

Svanen

Kraven för att få en den nordiska Svanenlicensen omfattar både miljö- och hälsokriterier. Ett Svanenmärkt städföretag använder till exempel betydligt mindre mängder rengöringsmedel totalt sett. Svanenmärkningen innehåller också krav på ett system för uppföljning av städkvaliteten. I dag finns 63 produktgrupper och tusentals Svanenmärkta varor och tjänster på den svenska marknaden.

Miljö ISO 14001

Miljö: ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard för miljöledningssystem och ett verktyg för att effektivisera miljöarbetet. Miljöledningssystemet innefattar allt från policy, mål och rutiner till instruktioner, mallar och journaler. Grunden till ISO 14 001 är 55 krav som ska uppfyllas, exempelvis att upprätta en miljöpolicy och skapa rutiner för att dokumentera miljöarbetet.

Arbetsmiljö: OHSAS 18001

En god arbetsmiljö är bra för motivationen och ger ökade möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal. OHSAS 18001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den ger företag och organisation verktyg för att hantera risker och förbättra sin arbetsmiljö genom riskanalys och förebyggande åtgärder.