Vår personal

Vår trevliga och kunniga personal.

Vi har väl utbildad och erfaren personal med trygghet i anställningen och med möjligheter till utveckling. Vi har en låg personalomsättning och vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städuppdraget hos våra kunder, frånsett när denne är på semester eller är sjuk, då det kommer en vikarie.

Att det är samma medarbetare som utför uppdraget tror vi gör vårt arbete effektivare. Det ger även våra kunder en ökad trygghet. All vår personal pratar inte flytande Svenska men eftersom vi oftast jobbar i par försöker vi alltid ha en svensktalande i varje team.

Vår arbetsplats är ditt hem vilket ställer stort ansvar på oss och våra medarbetare. Du kan känna dig trygg med hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra uppgifter som är personliga för dig. Alla våra anställda har försäkringsskydd, rätt kompetens, utbildning, lång erfarenhet och det ingår ansvarsförsäkring om en olycka sker.

vår personal

Mycket har hänt sedan företag städades med sopborste och våtmopp. Många moment som tidigare utfördes manuellt sker nu maskinellt. Modern och ergonomisk utrustning innebär att många tunga arbetsmoment har eliminerats.

Att kunna svenska är ett önskemål för att arbeta hos oss. Trots detta är Renfräsch Umeå AB ett i högsta grad mångkulturellt företag – och det är vi stolta över.

Peronalvård

Att vårda personalen är det viktigaste en arbetsledare kan göra. Det innebär att ha en god personlig kontakt och uppdatera personalens kunskap och kompetens kontinuerligt. Detta börjar vi med redan vid en anställning då personalen får genomgå en grundutbildning.

Vår viktigaste resurs

Vår viktigaste resurs utgörs av våra medarbetare. Renfräsch Umeå AB ska arbeta för en bättre arbetsmiljö med anpassade metoder och utrustning för att minimera eller utesluta moment i arbetslivet som är påfrestande för människor och miljö. Vår personal ska genom kontinuerlig utbildning och information bli medvetna om den viktiga roll de spelar i miljöarbetet. Vår personal har en lång erfarenhet av städning i olika miljöer och kan både tala och förstå svenska. Renfräsch Umeå AB tillhandahåller arbetskläder samt företagslegitimation och vi har som policy att vår personal måste bära sitt ID-06 väl synligt. Personalen är i daglig kontakt med våra arbetsledare. För att kvalitetssäkra strävar vi efter att en och samma person kontinuerligt utför återkommande ett städuppdrag. Vår personal anmodas använda stämpelmaskin i de fall uppdragsgivaren så begär.

Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal och därigenom öka vår konkurrenskraft och kompetens samt bevara vår flexibilitet.  Rekrytering av ny personal sker efter utvärdering av personalbehov.

Kollektivavtal
Renfräsch Umeå AB Har kollektivavtal genom Almega med följande Fackförbund:

 Fastighetsanställdas förbund
 Kommunal
 Seko
 Unionen
 Ledarna
SRY
Renfräsch Umeå AB Har egen SRY handledare som utbildar personalen internt.
renfräsch logo

Renfräsch Umeå AB är ett flexibelt och driftigt städföretag med stor erfarenhet av städning till privatpersoner och företag i Umeå med omnejd. Vi strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med kvaliteten på vår städhjälp och erbjuder därför städning med 100 % kvalitetsgaranti. Vi är en modern städfirma som vet vikten av att städpersonalen är utbildade och mår bra på sitt arbete. Några av våra kärnvärden är diskretion, lojalitet, erfarenhet och professionalism. Samt en långlivad relation till våra kunder och samarbetspartners.

Bra villkor och kollektivavtal är en självklarhet för oss. Vår för branschen låga sjukfrånvaro och personalomsättning talar också för att vår personal trivs hos oss.

Vi vill att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sitt arbete. Kompetensutveckling är därför en naturlig del i verksamheten. Personalen utbildas för att kunna använda moderna städmetoder och utrustning. Målet är att all personal ska genomgå våra internutbildningar som grundar sig på kunskapskraven för Servicebranschens Yrkesnämnds yrkesbevis. Dessutom anordnar vi återkommande fördjupningskurser för våra medarbetare. Att alltid vara lyhörd inför våra kunders önskemål löper som en röd tråd genom kurserna och den interna kommunikationen. Vi är stolta över att ha en väl utvecklad servicekänsla bland våra medarbetare.