Miljöpolicy - städföretag med tanke på miljön

I vårt arbete med städ ska miljöarbetet präglas av engagemang för våra kunder och för miljön.

* Vi vill ha en öppen dialog med våra kunder och informera om våra tjänsters miljöpåverkan samt vilka förbättringar som kan göras.

* Samverka med våra uppdragsgivare i vårt gemensamma miljöarbete.

* Minimera användningen av ändliga naturresurser. Minimera för miljön skadliga ämnen.

* Använda miljömärkta och miljödeklarerade produkter.

* Använda städmetoder som ej kräver rengöringsmedel där så är möjligt.

* Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. Ge personalen kontinuerlig utbildning och medvetenhet om vårt praktiska miljöarbete.

* Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

* Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.

Att vara ett miljömedvetet företag kan låta enkelt med det innefattar mycket mera än att bara använda en viss typ av kemikalier och kasta soporna i rätt behållare.
Av det skälet arbetar vi kontinuerligt med att utbilda berörd personal i miljöhantering.
Detta tillsammans med att vi är certifierade enligt ISO 14001-gör att våra kunder kan ha ett gott samvete när det gäller miljön.

Att lova god kvalitet är en sak men att verkligen ge det är en helt annan.

För att visa att vi står för vad vi säger är vi självklart ISO 9001-certifierade. Våra kunder skall alltid kunna förvänta sig att de tjänster som vi utför skall hålla högsta kvalitet. Denna höga kvalitet uppnås genom att vi regelbundet utför kvalitetskontroller av utförda tjänster.
Om det under dessa kontroller påträffas några brister i utförd tjänst åtgärdas dessa inom 24 timmar.

För dig som är ute efter äkta miljöstäd i Umeå utan kompromisser är därför Renfräsch Umeå AB det främsta alternativet. Tanken om miljövänlig städning genomsyrar hela verksamheten och vi tittar alltid på hur vi kan förbättra oss i miljöhänseende.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vårt fortlöpande miljö- och kvalitetsarbete.

rut avdrag

Här ska vi titta lite närmre på RUT avdraget och hur du använder det på bästa sätt. Läs mer

nojd-kund-garanti

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med sitt val av städföretag och därför erbjuder vi alla våra kunder 100 % Nöjd-Kund-Garanti. Läs mer