Miljöpolicy - städföretag med tanke på miljön

I vårt arbete med städ ska miljöarbetet präglas av engagemang för våra kunder och för miljön.

* Vi vill ha en öppen dialog med våra kunder och informera om våra tjänsters miljöpåverkan samt vilka förbättringar som kan göras.

* Samverka med våra uppdragsgivare i vårt gemensamma miljöarbete.

* Minimera användningen av ändliga naturresurser. Minimera för miljön skadliga ämnen.

* Använda miljömärkta och miljödeklarerade produkter.

* Använda städmetoder som ej kräver rengöringsmedel där så är möjligt.

* Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. Ge personalen kontinuerlig utbildning och medvetenhet om vårt praktiska miljöarbete.

* Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

* Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.

rut avdrag

Här ska vi titta lite närmre på RUT avdraget och hur du använder det på bästa sätt. Läs mer

nojd-kund-garanti

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med sitt val av städföretag och därför erbjuder vi alla våra kunder 100 % Nöjd-Kund-Garanti. Läs mer